יום חמישי, 26 בנובמבר 2009

פעולה לפרשת תולדות (המשך)

נמשיך בפעולתנו. הנה לכם רשימה של שאלות על הפרשה. כאמור, על מנת לבחון את הקבוצות ולאפשר למנצחת לבקש 2 קלפים אנחנו שציע אתגרים או מספר שאלות.
נתמקד קודם בשאלות. תשאלו את השאלות כאשר נציג של כל קבוצה עומד לידכם (שאר החניכים יושבים במעגלם). אתם יכולים להשתמש בשיטות שונות על מנת להחליט מי הוא הנציג שיענה ראשון (שימוש בקוביות, בתחרות ריצה קצרה או פשוט מי שדופק ראשון על השולחן או מרים ראשון את ידו). הקבוצה המנצחת היא זו שמגיע לשלוש תשובות נכונות ראשונה. יש להחליף חניך בין כל מקצה שאלות או בין כל שאלה במידה ומספר החניכים הוא רב!
להלן רשימת שאלות, אך קודם מספר הערות:
• מדובר בפעולה לגילאי 7-12 אך העליתי כאן ארבעה חבילות של שאלות. שניים מתאימים לחניכים בעלי השכלה תורנית ושניים לאלה שלא.
• במקרה ועליכם להדריך ילדים שאין להם מושג ביהדות אל תהססו ותשאלו שאלות בתחום המעניין אותם כגון שירה או כדורגל. במקרה הזה קחו זמן לפני כל סיבוב לתת הסבר על האישיות המוגדרת בקלף המבוקש. לדוגמא אם קבוצה מעלה את הדרישה הבאה: "במשפחת יעקוב אנחנו רוצים את האבא" קחו דקה ובה תנו סיפור קצר מחיי יעקוב. בתום הפעולה החניכים יהיו מלאי אינפורמציה על האבות מבלי שהירגישו שהם נכחו בשיעור בית ספרי! הקפיצה לתחום שלהם יהיה אז בגדר עידוד ויצירת תחרות בונה בין הקבוצות.
קבוצת שאלות א' (תורנית):
1. מה שמן של נשות עשו?
2. איך הגיבו ההורים לחתונותיהם של עשו איתה?
3. איך רבקה מצדיקה לעיני יצחק את שליחתו של יעקוב ללבן אחיה חרנה (רמז: תשובה לשאלה 2)
תשובה לקבוצת שאלות א':
1. "ויהי עשו בין ארבעים שנה ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי ואת בשמת בת אילון החיתי" (בראשית כו, לד).
2. "ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה" (בראשית כו, לה).
3. "ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אם לוקח יעקוב אישה מבנות חת כאלה מבנות הארץ למה לי חיים" . (בראשית כז, מד).
קבוצה שאלות ב':
1. איזו פקודה פוקדת רבקה על יעקוב?
2. בדילמנה זו של כיבוד הורים מה טוען יעקוב כדי להימלט מהפקודה?
3. מה עונה לו אמו, רבקה?
תשובה לקבוצות שאלות ב':
1. "לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים ואעשה מטעמים לאביך כאשר אהב" (כז', ט)
2. "אולי ימושני אבי והבאתי עלי קללה ולא ברכה" (כז. יב)
3. "עלי קללתך בני אך שמע בקולי ולך כך לי" (כז. יג)
המשך בפוסט הבא.

אין תגובות: